Tiếp thị thành công với 5T

Những gì thiết lập nên hoạt động tiếp thị? Dựa trên công việc với khách hàng, lâu nay các chuyên gia tiếp thị coi rằng hoạt động tiếp thị là sự phối kết hợp nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm 4P (Product – ...Read More

Ebook Xây dựng để trường tồn

Tiếp theo cuốn Từ tốt đến vĩ đại của Jim Collins, Business World Portal xin trân trọng giới thiệu với các bạn cuốn Build to Last – Xây dựng để trường tồn của tác giả này. Vào ngày 14-03-1994, chúng tôi đưa bản thảo ...Read More