Sao Kình Dương

Sao Kình Dương là 1 trong 6 sao SátTinh trong tử vi Sao Kình Dương thường được gọi là Kình hay còn có tên gọi khác là Dương Nhẫn chỉ sự sát phạt, cô đơn, bần hàn, bệnh tật, tai nạn. Hành: Kim Loại: Hình ...Read More

Sao Thiên Hư

Sao Thiên Hư là 1 trong 6 sao Bại Tinh trong tử vi Sao Thiên Hư là sao chủ sự Phiền não, ưu tư, bi quan, phá tán, xui xẻo thường được gọi là Hư Hành: Thủy Loại: Bại Tinh Đặc Tính: Phiền não, ưu tư, bi quan, ...Read More

Sao Thiên Khốc

Sao Thiên Khốc là 1 trong 6 sao Bại Tinh trong tử vi Sao Thiên Khốc là sao chủ sự thương đau, khóc buồn, ưu phiền sầu thảm thường được gọi là Khốc Hành: Thủy Loại: Bại Tinh Đặc Tính: Thương đau, khóc buồn, ưu ...Read More

Sao Bạch Hổ

Sao Bạch Hổ là 1 trong 6 sao Bại Tinh trong tử vi Sao Bạch Hổ là bại tinh chỉ sự hình thương, tai nạn, bệnh tật, thị phi, khẩu thiệt, hùng dũng, tên gọi tắt thường gặp gọi là Hổ Phương Vị: Bắc Đẩu Tinh Hành: ...Read More

Sao Tang Môn

Sao Tang Môn là 1 trong 6 sao Bại Tinh trong tử vi Sao Tang Môn là bại tinh chỉ sự tang tóc chết chóc hình thương khắc phá tổn tài tán lộc, xung khắc bệnh tật. Hành: Mộc Loại: Bại Tinh Đặc Tính: Tang ...Read More

Sao Đại Hao

Sao Đại Hao là 1 trong 6 sao Bại Tinh trong tử vi Sao Đại Hao là Hao Tinh có đặc tính phá tài, hao tán gọi tắt là Hao Hành: Hỏa Loại: Bại Tinh Đặc Tính: Phá tán Tên gọi tắt thường gặp: Hao Phụ ...Read More

Sao Tiểu Hao

Sao Tiểu Hao là 1 trong 6 sao Bại Tinh trong tử vi Sao Tiểu Hao  là Hao Tinh có đặc tính phá tài, hao tán gọi tắt là Hao Hành: Hỏa Loại: Hao Tinh, Bại Tinh Đặc Tính: Phá tán, hao tán Tên gọi ...Read More

Sao Phá Quân

Sao Phá Quân là 1 trong 14 chính tinh trong tử vi. Sao Phá Quân có các đặc tính như sau: Sao Phá Quân thường được gọi là Phá sao thứ 13 được giới thiệu trong tử vi. Phương Vị: Phá Vỡ Chia Rời Tính: Âm Hành: ...Read More