Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi rất biết ơn bạn đã ghé thăm trang web THUVIENSO.ORG. (sau đây được gọi là “chúng tôi” hoặc “trang web”) Tuyên bố về quyền riêng tư này giải thích cách chúng tôi lưu trữ, sử dụng và xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp thông qua trang web của chúng tôi.

Bạn phải đồng ý với các chính sách bảo mật của chúng tôi khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm về cam kết của chúng tôi trong việc tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập, vui lòng tham khảo chính sách bảo mật.

Chúng tôi xin cung cấp chính sách bảo mật sau đây.

Thông tin Cá nhân: Thu thập, Sử dụng, Tiết lộ và Đồng ý

Thông tin cá nhân của người dùng bao gồm tên, tuổi, địa chỉ nhà và số điện thoại. Nó cũng bao gồm thu nhập, lịch sử tín dụng, tình trạng hôn nhân, thu nhập, điểm tín dụng, thông tin y tế, giáo dục, việc làm, số đăng ký xã hội.

Cam kết của chúng tôi đối với khách hàng và các thành viên sử dụng dịch vụ của chúng tôi là bảo mật thông tin cá nhân của họ cũng như ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi cũng cam kết tuân thủ tất cả các quy định liên quan đến thông tin cá nhân của khách hàng. Chúng tôi sẽ thông báo và hỏi ý kiến khách hàng trong mọi trường hợp thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin dữ liệu cá nhân.

Chúng tôi sẽ không chia sẻ hoặc sử dụng thông tin của khách hàng với bất kỳ cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân nào ngoại trừ được mô tả trong tuyên bố về quyền riêng tư này.

Thông tin cá nhân của khách hàng được thu thập cho các mục đích sau:

 • Xác minh danh tính khách hàng
 • Xác định sở thích của bạn
 • Khách hàng có thể mở và quản lý tài khoản cá nhân của mình
 • Khách hàng nên nhận được dịch vụ tốt nhất có thể để đảm bảo họ nhận được dịch vụ tiêu chuẩn
 • Tôn trọng các yêu cầu quy định

Khi cung cấp thông tin, hàng hóa hoặc dịch vụ cho khách hàng, điều quan trọng là bạn phải tuân thủ tất cả các điều kiện.

Chúng tôi sẽ xin phép bạn trước khi thu thập hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin nào. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể thu thập hoặc tiết lộ thông tin mà không có sự đồng ý của bạn. Khách hàng có thể phản hồi hoặc đưa ra sự đồng ý bằng lời nói, văn bản hoặc bởi một đại diện được chỉ định.

Nếu bạn đồng ý cho chúng tôi thu thập và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn, thông tin đó sẽ được cung cấp và công khai như một phần của các sự kiện và chương trình của chúng tôi. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi để giải quyết các mối quan tâm của bạn nếu bạn không đồng ý với việc thu thập hoặc tiết lộ thông tin.

Chúng tôi sẽ không thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn mà không có sự đồng ý của bạn.

 • Nếu được pháp luật cho phép
 • Nếu trường hợp khẩn cấp xảy ra có thể gây nguy hiểm đến sự an toàn, tính mạng hoặc sức khỏe của một người;
 • Nếu Thông tin Cá nhân được công bố rộng rãi
 • Kính nhờ luật sư tư vấn giúp.
 • Để đòi nợ hoặc bảo vệ khỏi gian lận
 • Các lý do pháp lý khác.

Chúng tôi sẽ không bán thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ bệnh nào khác trừ khi họ đồng ý. Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được lưu giữ và sử dụng trong các chương trình và sự kiện cho các mục đích hợp pháp. Để chỉnh sửa bất kỳ sai sót nào về thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi để yêu cầu chỉnh sửa.

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Theo quyết định riêng của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng mật khẩu và mã hóa, tường lửa hoặc quyền truy cập hạn chế của nhân viên.

Theo quyết định riêng của chúng tôi, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp để hủy Thông tin Cá nhân của bạn. Điều này có thể bao gồm việc cắt nhỏ hoặc xóa thông tin được lưu trữ điện tử.

Nhật ký dữ liệu

Khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin về trình duyệt của bạn. Chúng tôi có thể lưu trữ thông tin về trình duyệt web của bạn, bao gồm địa chỉ IP, loại và phiên bản trình duyệt, các trang đã truy cập, ngày giờ cũng như số liệu thống kê.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba như Google Analytics để thu thập, theo dõi và phân tích thông tin này nhằm cải thiện chức năng của Dịch vụ của chúng tôi. Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba này có các chính sách bảo mật chi phối cách họ sử dụng thông tin này.

Cookie

Cookie là các tệp nhỏ chứa dữ liệu. Chúng cũng có thể bao gồm một số nhận dạng duy nhất ẩn danh. Cookie là các tệp được một trang web gửi đến trình duyệt của bạn và được lưu trên đĩa cứng của máy tính của bạn.

Để thu thập thông tin, chúng tôi cũng sử dụng “cookie”. Trình duyệt của bạn có thể được định cấu hình để từ chối tất cả cookie và thông báo cho bạn khi cookie được gửi.

Bạn có thể không sử dụng được một số phần của Dịch vụ của chúng tôi nếu trình duyệt của bạn từ chối cookie. Bạn có thể ngầm đồng ý cho chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn nếu trình duyệt của bạn không cho phép bạn từ chối tất cả cookie hoặc cho biết khi nào một cookie được gửi đi.

Phương tiện truyền thông

Thông tin Cá nhân của bạn có thể được sử dụng để gửi cho bạn các bản tin, tài liệu quảng cáo hoặc thông tin khác mà bạn có thể quan tâm.

Bạn có thể chọn không nhận bất kỳ thông tin liên lạc nào mà bạn nhận được từ chúng tôi bằng cách thực hiện theo bất kỳ hướng dẫn nào hoặc liên kết hủy đăng ký trong bất kỳ email nào mà chúng tôi gửi.

Tôn trọng luật phápChúng tôi sẽ chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn theo yêu cầu của pháp luật. Để rõ hơn, vui lòng xem ở trên.

Bảo vệ

Bảo mật Thông tin cá nhân của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng không phải lưu trữ điện tử hoặc truyền qua Internet là hoàn toàn an toàn.

Chúng tôi sẽ sử dụng các phương pháp được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ Thông tin cá nhân của bạn nhưng không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Thông tin cá nhân của bạn.

Thay đổi chính sách quyền riêng tư

Các điều khoản này có thể được thay đổi bất cứ lúc nào. Các điều khoản này có thể được thay đổi bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ đăng các thay đổi ở đây. Chúng tôi có quyền thay đổi bất kỳ tính năng nào trên trang web này hoặc bất kỳ dịch vụ nào theo quyết định riêng của chúng tôi.

Các trang web khác có thể được liên kết

Dịch vụ của chúng tôi có thể bao gồm các liên kết đến các trang web không thuộc sở hữu của chúng tôi. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web của bên thứ ba nếu bạn nhấp vào liên kết từ bên thứ ba.

Chúng tôi khuyên bạn nên đọc Chính sách Bảo mật cho mọi trang web bạn truy cập.

Chúng tôi không có bất kỳ quyền kiểm soát nào đối với các chính sách bảo mật, thông lệ hoặc nội dung của các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba và chúng tôi không chịu trách nhiệm.

Quy tắc chung

Thỏa thuận này hoàn toàn là thỏa thuận giữa bạn. Nó thay thế mọi thông tin liên lạc bằng miệng hoặc bằng văn bản.

Chấm dứt

Chúng tôi có quyền chấm dứt quyền truy cập của bạn vào bất kỳ phần nào hoặc tất cả trang web này theo quyết định riêng của chúng tôi mà không cần thông báo trước.