[Tải PDF] Listen Up Upper Intermediate (Kèm CD) PDF

[Tải PDF] Listen Up Upper Intermediate (Kèm CD) PDF

Thuvienso.org – Cuốn sách Listen Up Upper Intermediate (Kèm CD) được viết bởi tác giả Louis Lemieux, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ và được in với hình thức .

Quyển sách Listen Up Upper Intermediate (Kèm CD) được nhà xuất bản Bìa Mềm phát hành
2016 .

Bạn đang xem: Listen Up Upper Intermediate (Kèm CD) PDF

Thông tin về sách

Tác giả Louis Lemieux
Nhà xuất bản Bìa Mềm
Ngày xuất bản 2016
Số trang 164
Loại bìa
Trọng lượng 370 gram
Người dịch

Download ebook Listen Up Upper Intermediate (Kèm CD) PDF

Tải sách Listen Up Upper Intermediate (Kèm CD) PDF ngay tại đây

Review sách Listen Up Upper Intermediate (Kèm CD)

Hình ảnh bìa sách Listen Up Upper Intermediate (Kèm CD)

image

image

image

Đang cập nhật…

Nội dung sách Listen Up Upper Intermediate (Kèm CD)

Listen Up Upper Intermediate Listen Up! 
Listen Up! is designed to help intermediate level ESL students build their English listening comprehension. This series is divided into two parts, each consisting of one student book and one CD. Each part includes 12 units, each taking the form of an 18 to 20-minute audio program.
The goal of Listen Up! is to offer a content-based audio program to help expand students’ listening skills through extensive listening practice. Students are NOT required to complete the exercises in one unit during a single class. Students are expected to listen several more times at home until all the exercises are completed successfully.
Listen Up! includes an intensive audio program and thorough listening exercises. Student CD is supplied with copies of the textbooks so students can practice listening skills outside class. We encourage practice through listening–not just to perform a task or pass a test, but to build English as a part of your natural skills.

Mua sách Listen Up Upper Intermediate (Kèm CD) ở đâu

Bạn có thể mua sách Listen Up Upper Intermediate (Kèm CD) tại đây với giá

153.920 đ
(Cập nhật ngày 19/07/2024 )

Tìm kiếm liên quan

Listen Up Upper Intermediate (Kèm CD) PDF

Listen Up Upper Intermediate (Kèm CD) MOBI

Listen Up Upper Intermediate (Kèm CD) Louis Lemieux ebook

Listen Up Upper Intermediate (Kèm CD) EPUB

Listen Up Upper Intermediate (Kèm CD) full

Tìm hiểu thêm
sách học ngoại ngữ
Louis Lemieux
bìa mềm

2016

164

370

Nghe trình độ trung cấp!

nghe! Được thiết kế để giúp sinh viên ESL trung cấp xây dựng kỹ năng nghe hiểu tiếng Anh của họ. Bộ sách này được chia thành hai phần, mỗi phần bao gồm một sách học sinh và một đĩa CD. Mỗi phần bao gồm 12 đơn vị, mỗi đơn vị dưới dạng một chương trình âm thanh từ 18 đến 20 phút.

Mục tiêu của việc lắng nghe! là một chương trình âm thanh dựa trên nội dung giúp mở rộng kỹ năng nghe của học sinh thông qua một loạt các bài tập nghe. Học sinh không bắt buộc phải hoàn thành một đơn vị thực hành trong một lớp học. Học sinh nên nghe nhiều lần ở nhà cho đến khi hoàn thành tất cả các bài tập.

nghe! Bao gồm chương trình âm thanh chuyên sâu và luyện nghe kỹ lưỡng. CD Sinh viên đi kèm với một bản sao của sách giáo khoa để sinh viên có thể luyện kỹ năng nghe ngoài giờ học. Chúng tôi khuyến khích luyện nghe – không chỉ để hoàn thành nhiệm vụ hay vượt qua bài kiểm tra mà còn để sử dụng tiếng Anh như một phần kỹ năng tự nhiên của bạn.

[Tải PDF] Listen Up Upper Intermediate (Kèm CD) PDF
bức ảnh
bức ảnh
bức ảnh

Giá đặc biệt
153.920 đồng Việt Nam

Tiếng Anh

Cập nhật lúc 3:04 - 28/05/2024
Sách cùng chủ đề

Comment